Pro účastníky

Pitch Night je ...

Pitch Night je jedinečná příležitost pro dynamické firmy s jasným produktem a silným potenciálem růstu. Pokud máte za sebou první investici a máte vizi dalšího rozvoje, tento večer vám nabízí šanci prezentovat se před renomovanými investory. Máte možnost získat nejen potřebný kapitál, ale i cenné rady a kontakty, které mohou být klíčem k vaší budoucí expanzi. Představte svůj projekt před odbornou porotou a můžete si odnést nejen investici, ale i inspiraci a nové obchodní příležitosti, které rozšíří vaše podnikatelské horizonty. Nechte svůj nápad zazářit před konkurencí a ukažte, jak může Váš byznys obohatit trh.

Podmínky účasti
Jak se připravit

Podmínky Přihlášení na Venture Club Pitch Night

Účast na akci Pitch Night je ideální příležitost pro dynamické firmy, které chtějí růst a hledají nové možnosti financování. Zde jsou klíčové podmínky a kroky, které musíte splnit, abyste se mohli zúčastnit:

1. Základní kvalifikační kritéria:

 • Existující první investice: Vaše firma by měla mít za sebou alespoň jednu úspěšnou investiční kolo, ať už od angel investorů nebo jiných investičních zdrojů.
 • Jasný a hotový produkt: Vaše firma by měla mít jasně definovaný produkt nebo službu, která je již na trhu nebo je připravena k uvedení na trh.
 • Potenciál růstu: Hledáme firmy s potenciálem růstu lépe nad 100% ročně, které mají vizi dosáhnout samofinancování do ideálně jednoho roku.

2. Požadavky na přihlášku:

Pro úspěšnou přihlášku je nutné dodržet následující formát a obsah dokumentů:

 • Prezentace společnosti: Prezentaci vašeho projektu ve formátu PowerPoint nebo PDF, která jasně a stručně popisuje vaši firmu, produkt a trh.
 • Onepager: Shrnutí projektu, které bude sloužit jako reklamní materiál, pokud bude váš projekt vybrán. Tento dokument by měl obsahovat klíčové informace o firmě a vašem projektu.
 • Business plán: Poskytněte business plán ve formátu XLS. Tento dokument nebude veřejně zveřejněn a slouží pouze pro hodnotící účely.
 • SWOT analýza: Analýza silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb vašeho projektu.
 • Organizační struktura: Přehled klíčových osob ve vaší firmě a jejich role.
 • Finanční a investiční plán: Uveďte, jaké prostředky hledáte a co nabízíte investorům (výnosy, podmínky exitu, podíl ve firmě).

3. Formát prezentace na akci:

 • Časový limit: Každý účastník má pro prezentaci vyhrazeno 10 minut a následných 5 minut na otázky a odpovědi od poroty.
 • Obsah prezentace: Prezentace by měla obsahovat tyto části:
  1. Představení firmy: Popište, co vaše firma dělá a jaké má zdroje příjmů.
  2. Unikátnost a konkurenční výhody: Vysvětlete, proč bude vaše firma úspěšná a jaké má konkurenční výhody.
  3. Klíčová business čísla: Předložte základní finanční čísla a plánovaný růst.
  4. Investiční potřeby: Specifikujte, kolik financí hledáte a jaké podmínky nabízíte investorům.

4. Proces výběru:

 • Předběžný výběr: Všechny přihlášky budou přezkoumány porotou, a na základě podaných materiálů bude vybrán užší výběr účastníků.
 • Finální Prezentace: Vybraní účastníci budou mít možnost prezentovat na Venture Club Pitch Night a soutěžit o investici.

5. Registrace a deadline:

 • Deadline pro přihlášky: Všechny materiály musí být doručeny nejpozději do 21. května.
 • Online registrace: Registrace na akci je nutná a musí být provedena online. Počet míst je omezen, proto doporučujeme se zaregistrovat co nejdříve.

Těšíme se na vaše inovativní projekty a příležitost podílet se na vašem růstu a úspěchu. Venture Club Pitch Night je vaší šancí ukázat, co můžete nabídnout a získat nejen finanční prostředky, ale i strategické partnery pro váš další rozvoj.

Jak se Připravit na Venture Club Pitch Night

Účast na Pitch Night představuje vynikající příležitost pro každou dynamickou firmu ukázat svůj potenciál před skupinou investičních odborníků. Abyste maximálně využili tuto příležitost, je vhodné dobře se připravit. Následují kroky a doporučení, které vám pomohou efektivně se připravit na tento důležitý večer.

 

1. Důkladná příprava materiálů:

 • Business plán a finanční přehledy: Zajistěte, že vaše finanční dokumenty jsou aktuální, přesné a profesionálně prezentované. Váš business plán by měl jasně ukazovat cíle vaší firmy, strategie dosažení těchto cílů a předpovědi pro budoucí růst.
 • SWOT analýza: Vypracujte důkladnou SWOT analýzu, která identifikuje silné stránky, slabé stránky, příležitosti a hrozby pro váš projekt. Tento dokument je zásadní pro porozumění tržnímu prostředí a konkurenční pozici vaší firmy.

 

2. Perfektní prezentace:

 • Struktura prezentace: Rozdělte svou prezentaci do čtyř hlavních částí: představení firmy, unikátnost a konkurenční výhody, klíčová business čísla, a vaše investiční potřeby. Každá část by měla být stručná, informativní a přesvědčivá.
 • Trénink vystoupení: Vystupování před publikem může být náročné, zvláště pod tlakem. Natrénujte si svou prezentaci před kolegy, přáteli nebo mentory, kteří vám mohou poskytnout zpětnou vazbu a rady pro zlepšení.
 • Vizuální materiály: Použijte kvalitní vizuální materiály, jako jsou grafy, diagramy a fotografie, které pomohou ilustrovat a zdůraznit klíčové body vaší prezentace.

 

3. Časté otázky a odpovědi:

 • Příprava na otázky: Připravte se na možné otázky, které mohou od poroty přijít. Běžné otázky se mohou týkat vašich finančních plánů, tržního prostředí, konkurence, rizik a příležitostí vašeho projektu.
 • Jasné a stručné odpovědi: Naučte se odpovídat jasně a stručně. Je důležité, aby vaše odpovědi byly informativní a přímočaré, aby porota měla jasnou představu o vašem plánu a kapacitě řešit potenciální problémy.

 

4. Logistika a praktické informace:

 • Registrace a příjezd: Ujistěte se, že jste dobře informovaní o času a místě konání akce. Plánujte svůj příjezd tak, abyste měli dostatek času na registraci, aklimatizaci a přípravu na prezentaci.
 • Občerstvení a oděv: Zjistěte si, jaký typ občerstvení bude k dispozici, a oblečte se vhodně pro formální firemní událost.

 

Venture Club Pitch Night je vaší šancí zazářit a posunout svůj projekt do další fáze.

Přijďte s nápadem,
odejděte s investicí

Představte svůj projekt na Venture Club Pitch Night a otevřete dveře k novým příležitostem. Tato jedinečná akce poskytuje ideální platformu pro ambiciózní podnikatele, kteří chtějí představit své inovativní nápady před špičkovými investory a širokým publikem.

 • Možnost získání investice od předních členů investičního klubu, které mohou vašemu projektu poskytnout nejen finanční kapitál, ale i cenné zkušenosti a kontakty.
 • Interakce s odbornou porotou a širokým spektrem účastníků z různých oborů, což vám umožní získat zpětnou vazbu a nápady na další rozvoj vašeho projektu.
 • Rozšíření sítě kontaktů během navazujícího networkingového večera, kde budete mít šanci navázat nové profesionální vztahy a potkat potenciální partnery či klienty.
Zde nahrajte požadované dokumenty:
(.jpg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .zip)
Poskytnutá data slouží pro detailní neveřejné posouzení projektu, rozsah zveřejnění na Pitch Night pak záleží na rozhodnutí prezentujícího, Venture Club nebude poskytnuté bez dohody s majiteli projektu dále postupovat v plném rozsahu nikomu. Prezentující souhlasí s tím, že výbor klubu a investiční komise a členové s podepsaným NDA (mlčenlivostí) mohou být neveřejně s informacemi seznámeni. Uvedené slouží primárně k výběru projektu pro Pitch Night a následnou účast na prezentaci na DenD 61 či později, pokud se na prezentaci vítěz soutěže s pořadateli dohodne.

Když uspějete ...

Hlavní odměnou pro vítěze večera je účast na Dnu D, kde můžete získat investici od členů Venture Club. Nehledě na to, zda zvítězí, obdržíte cenné zpětné vazby od poroty a možnost networkingu s potenciálními investory a partnery.  Speciální ceny od partnerů akce mohou zahrnovat další služby, produkty nebo i další finanční podpory, které poskytnou projektům další zdroje pro jejich rozvoj.

Porota

Petr
Šedivý

Předseda výboru, CEO Venture Club

Šimon
Rákosník

Managing Director
Rubikon PR

Kamil
Vaniš

Ředitel | Strategy
& Operations Advisory
BDO

Dana
Bérová

Investorka
Scaleupboard

Hanuš
Brychta

Místopředseda, Investor
Venture Club

Petr
Štěpánek

CFO, analytik
Venture Club